Gl. Holte Sogns kirkekontor
Kohavevej 81, 2950 Vedbæk

Kirkekontor og personregistrering

Kordegn Pia Schnack
Mail: piasc@km.dk

Tlf.: 4589 2231

Kontorets åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige:     kl. 15.00 - 17.00