Valgforsamling 2020

Ved valgforsamlingen den 15. september blev følgende kandidater valgt ind i Gl. Holte Sogns Menighedsråd:

Anne Minor Christensen
Ulla Thillerup
Bernd Larsen
Maria Santana
Helle Schlegel Rasmussen
Sarah Christensen
Mikael Sylvest
Erik Finn Nielsen

Der blev ikke valgt stedfortrædere.

Det bekendtgøres, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020 kl 23.59 kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Der skal i alt vælges 8 medlemmer til menighedsrådet og den indleverede liste skal være underskrevet af 8 stillere. Menighedsrådet i Gl. Holte kirke har en funktionsperiode på 4 år. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Kandidatlisten kan afleveres på kirkekontoret i Gl Holte kirke i åbningstiden og den 13. oktober efter kirkekontorets åbningstid på Holtegårdsvej 73 indtil 13. oktober kl. 23.59.


Eftermiddagssalon

Onsdag den 30. september kl. 16.30

Peter Dürrfeld: Gud i musikken

I dette foredrag viser Mozart-eksperten Peter Dürrfeld, hvordan det religiøse toner frem i musikhistoriens allerstørste værker og hos de mest berømmede komponister. Det bliver en musikalsk jagt på Gud i så forskellige værker som i Mozarts Requiem, Bachs Matthæuspassion, Mahlers 2. symfoni og Aarvo Pärts Credo.
Foredraget foregår i kirken, og der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig. 


Vinterlæsning

Udvalgte onsdage kl. 19.00, første gang er den 7. oktober.

Tre aftener hen over vinteren er der mulighed for at mødes og deltage i diskussionen om den udvalgte litteratur. Denne sæsons vinterlæsning består af værker af nordiske forfattere. Bøgernes titler og forfattere oplyses ved tilmelding.
Mødetidspunkterne er: onsdag den 7. oktober, onsdag den 6. januar og onsdag den 3. marts, alle dage kl. 19.00.
Sognepræst Signe Ahlburg leder forløbet, og der er tilmelding på mail: saka@@km.dk


Gå en tur!

Onsdag den 7. oktober kl. 9.30 

Man bliver gladere af at gå en tur! Alle interesserede mødes på kirkepladsen kl. 9.30 og går en tur på en times tid, dvs. omkring fem km. Det er op til en selv, om man vil gå i stilhed eller i samtale med sine medvandrere. Gåturen afsluttes med en kop kaffe eller te. Mød op med praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.
Der er også gåtur den 21. oktober.
Sognepræst Signe Ahlburg er vært for arrangementet.