Valgforsamling 2020

Ved valgforsamlingen den 15. september blev følgende kandidater valgt ind i Gl. Holte Sogns Menighedsråd:

Anne Minor Christensen
Ulla Thillerup
Bernd Larsen
Maria Santana
Helle Schlegel Rasmussen
Sarah Christensen
Mikael Sylvest
Erik Finn Nielsen

Der blev ikke valgt stedfortrædere.

Det bekendtgøres, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020 kl 23.59 kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Der skal i alt vælges 8 medlemmer til menighedsrådet og den indleverede liste skal være underskrevet af 8 stillere. Menighedsrådet i Gl. Holte kirke har en funktionsperiode på 4 år. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Kandidatlisten kan afleveres på kirkekontoret i Gl Holte kirke i åbningstiden og den 13. oktober efter kirkekontorets åbningstid på Holtegårdsvej 73 indtil 13. oktober kl. 23.59.


Orgelkoncert

Søndag den 25. oktober kl. 15.00

Jakob Lorentzen er en af de helt store personligheder i dansk musikliv. I en alder af 14 år bestod han den præliminære organisteksamen og blev derved den yngste eksaminerede organist i Danmark nogensinde. I dag er han ansat ved Holmens Kirke, hvor han står i spidsen for Holmens Kantori, Holmens Vokalensemble og Holmens Barokensemble. Som koncertorganist spiller Jakob Lorentzen koncerter i store dele af verden.
Ved denne koncert spiller han værker af Bach, Vivaldi og Beethoven samt improvisationer over Alle helgen- og efterårstemaer.
Arrangementet er et led i serien Årstidernes koncerter i Rudersdal.
Der er gratis adgang. Dørene åbnes kl. 14.30.


Alle helgen gudstjeneste

Søndag den 1. november kl. 15.00

Alle helgens dag mindes vi alle dem, vi har mistet og savner. Kom og vær med til en stemningsfuld gudstjeneste.  
Begge kirkens præster medvirker.


Halloween aflyst!

På grund af restriktionerne i forbindelse med covid-19 kan halloweenfejringen den 31. oktober desværre ikke gennemføres.