Menighedsrådsformand

Anne Minor Christensen
Tlf.: 2869 1230
Mail: amc@glholtekirke.dk

Øvrige medlemmer

Helle Schlegel Rasmussen (næstformand)
Anette Sommer Fabricius (kasserer og tegningsberettiget)
Ulla Thillerup (kontaktperson)
Jens Bagge (kirkeværge)
Mikala Schwartz-Knap
Sarah Robins Christensen
Sognepræst Jannik Theilgaard (født medlem)
Sognepræst Signe Ahlburg Kamstrup (født medlem)

Kirkeværge

Jens Bagge
Tlf.: 5151 0558


Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes torsdage kl. 19.00 på følgende datoer i 2019:

Torsdag den 10. januar
Torsdag den 7. februar
Torsdag den 7. marts
Torsdag den 4. april
Torsdag den 9. maj
Torsdag den 13. juni
Torsdag den 8. august
Torsdag den 5. september
Torsdag den 3. oktober
Torsdag den 7. november