Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Navnet anmeldes via www.borger.dk, og når navnet er godkendt fra kirkekontoret, får I svar i jeres e-boks, og får herefter tilsendt et sundhedskort fra borgerservice. 

Hvad skal barnet hedde?

Der findes en lang liste med godkendte fornavne. Se mere på https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

Navneændring

Det er muligt, at ændre et eksisterende navn, både for børn og voksne.
Navneændring anmeldes via www.borger.dk. Der er som hovedregel et gebyr på sagsbehandlingen, aktuelt 505 kr.

Læs mere på www.borger.dk

Har du spørgsmål til disse emner, så kontakt kirkekontoret
på tlf.: 4589 2231 eller piasc@km.dk