Sognets kirkeblad udkommer fire gang om året, i marts, juni og september og december, og udsendes til alle sognets beboere. I bladet finder du oplysninger om gudstjenester, koncerter og kirkens øvrige arrangementer. Får du ikke kirkebladet, og er du interesseret i at modtage det, enten med post eller som PDF på mail, så kontakt kirkens kontor på tlf. 4589 2231 eller mail: piasc@km.dk

Læs kirkeblad her: Nr. 2 Juni 2020
Læs kirkeblad her: Nr. 1 Marts 2020
Læs kirkeblad her: Nr. 4 December 2019
Læs kirkeblad her: Nr. 3 September 2019
Læs kirkeblad her: Nr. 2 Juni 2019
Læs kirkeblad her: Nr. 1 Marts 2019
Læs kirkeblad her: Nr. 4 December 2018
Læs kirkebled her: Nr. 3 September 2018
Læs kirkeblad her: Nr. 2 Juni 2018
Læs kirkeblad her: Nr. 1 Marts 2018
Læs kirkeblad her: Nr. 4  December 2017
Læs kirkeblad her: Nr. 3. September 2017
Læs kirkeblad her: Nr. 2. Juni 2017
Læs kirkeblad her: Nr. 1. Marts 2017