Ved næsten alle vigtige begivenheder i menneskers liv er kirken involveret som personregistrerende myndighed.

Skal dit barn navngives eller døbes, sker det her.

Ved konfirmation, bryllup eller begravelse sker det også her.

Vil du ændre dit navn, indsender du en ansøgning via www.borger.dk hvorefter bopælssognet behandler sagen. 
Fra 1. januar 2020 koster det et gebyr på 505 kr. for sagsbehandling.

Ved personfølsomme spørgsmål, send en sikker mail til sognet. Klik her