Konfirmandindskrivning for konfirmation forår 2020

Elever, der i 2019-20 går i 8. klasse på Trørødskolen, har mulighed for at gå til konfirmandundervisning og blive konfirmeret i Gl. Holte Kirke. Undervisningstiden aftales hvert år med Trørødskolens skemalæggere.
Elever fra privatskoler etc. har ligeledes mulighed for at gå til konfirmandundervisning og blive konfirmeret i Gl. Holte Kirke. Eleven vil følge undervisning og konfirmation sammen med elever fra Trørødskolen. Kontakt evt. kirkekontoret for spørgsmål:
tlf. 4589 2231 eller mail: piasc@km.dk

Alle er velkomne til at være med, også selvom den enkelte elev er usikker på, om han eller hun vil konfirmeres. Vi lægger vægt på, at konfirmand-
erne får styrket deres refleksion, kreativitet og fællesskabsfølelse – med det kristne budskab og mennesket i centrum. Og så er det vigtigt at lære kirken at kende.
Konfirmandundervisningen og konfirmationerne varetages af sognepræsterne, Jannik Theilgaard og Signe Ahlburg Kamstrup.
Har man spørgsmål, kan man henvende sig til sognepræst Jannik Theilgaard på tlf.: 5185 5228, mail: jt@km.dk, sognepræst Signe Ahlburg Kamstrup på tlf.: 2151 3618, mail: saka@km.dk eller til kordegnen Pia Schnack på tlf.: 4589 2231, mail: piasc@km.dk


Tilmelding foregår ad 2 arbejdsgange:

1) Tilmelding med NemID
Den digitale konfirmandtilmelding er et nyt, opdateret system, som sogne og forældre kan anvende ved tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Systemet anvender NemID og er derfor en sikker løsning, som lever op til kravene i Databeskyttelseslovgivningen.

Klik her: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
for at tilmelde dit/Jeres barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit/Jeres NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis barnet er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.
Den digitale konfirmandtilmelding til Gl. Holte Kirke er åben fra 1. juni til 1. oktober 2019.

OBS! Bor I ikke i Gl. Holte Sogn, skal I anføre, at barnet ønsker at blive konfirmeret i Gl. Holte Sogn.

2) Tilmelding via Gl. Holte Kirkes tilmeldingsformular
Her har vi brug for lidt flere oplysninger om konfirmanden og forældre.
Klik her: https://forms.churchdesk.com/f/BkPS5xi3E

Behøver I hjælp til tilmeldingen, er I velkomne til at kontakte kirkekontoret på tlf. 4589 2231 eller maile til: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7128