Konfirmationerne i maj 2020 er aflyst. 

På baggrund af den situation, landet befinder sig i, har biskopperne besluttet, at alle konfirmationer skal udsættes.

De nye datoer er følgende:

8. V konfirmeres lørdag den 19. september kl. 10.00

8. X konfirmeres lørdag den 19. september kl. 12.30
8. Y konfirmeres lørdag den 26. september kl. 10.00
8. Z konfirmeres lørdag den 26. september kl. 12.30

 

Elever, der i 2019-20 går i 8. klasse på Trørødskolen, har mulighed for at gå til konfirmandundervisning og blive konfirmeret i Gl. Holte Kirke. Undervisningstiden aftales hvert år med Trørødskolens skemalæggere, og lægges ud på 2 hold, som følger enten tirsdag eller torsdag kl. 13.30 - 15.00. I løbet af året vil der være 2-3 heldagsundervisning pr. hold.
Elever fra privatskoler etc. har ligeledes mulighed for at gå til konfirmandundervisning og blive konfirmeret i Gl. Holte Kirke. Eleven vil følge undervisning og konfirmation sammen med elever fra Trørødskolen. Kontakt evt. kirkekontoret for spørgsmål:
tlf. 4589 2231 eller mail: piasc@km.dk

Alle er velkomne til at være med, også selvom den enkelte elev er usikker på, om han eller hun vil konfirmeres. Vi lægger vægt på, at konfirmand-
erne får styrket deres refleksion, kreativitet og fællesskabsfølelse – med det kristne budskab og mennesket i centrum. Og så er det vigtigt at lære kirken at kende.
Konfirmandundervisningen og konfirmationerne varetages af sognepræsterne, Jannik Theilgaard og Signe Ahlburg Kamstrup.
Har man spørgsmål, kan man henvende sig til sognepræst Jannik Theilgaard på tlf.: 5185 5228, mail: jt@km.dk, sognepræst Signe Ahlburg på tlf.: 2151 3618, mail: saka@km.dk eller til kordegn Pia Schnack på tlf.: 4589 2231, mail: piasc@km.dk

OBS! For personfølsomme spørgsmål, send sikker mail, klik her