Valgforsamling 2020

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 blev følgende kandidater valgt ind i Gl. Holte Sogns Menighedsråd:

Anne Minor Christensen
Ulla Thillerup
Bernd Larsen
Maria Santana
Helle Schlegel Rasmussen
Sarah Christensen
Mikael Sylvest
Erik Finn Nielsen

Der blev ikke valgt stedfortrædere.

Det bekendtgøres, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020 kl 23.59 kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Der skal i alt vælges 8 medlemmer til menighedsrådet og den indleverede liste skal være underskrevet af 8 stillere. Menighedsrådet i Gl. Holte kirke har en funktionsperiode på 4 år. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Kandidatlisten kan afleveres på kirkekontoret i Gl Holte kirke i åbningstiden og den 13. oktober efter kirkekontorets åbningstid på Holtegårdsvej 73 indtil 13. oktober kl. 23.59.